P1794 ошибка Citroen

Диагностика на PEUGEOT CITROEN / ПЕЖО СИТРОЕН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Citroen & Peugeot Бгдиагностика — София

PEUGEOT CITROEN — P1100 MAFSensor Intermittent/Check ofall OBDIISystemsNotComplete * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1104 MAF Ground Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1105 Dual Alternator Upper Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1109 IAT — B Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1113 IAT Sensor Open/Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT -B Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT -B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1120 Throttle position sensor out of range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1121Throttle Position(TP)Sensor CircuitIntermittentHighVoltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1125 Throttle position sensor intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1130 Lack Of HO2S Switch — Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1131 Lack Of HO2S Switch — Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1132 Lack Of HO2S Switch — Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1136 Fan Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1137 Lack Of HO2S Switch — Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1138 Lack Of HO2S12 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1140 Water In Fuel Condition * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1142 Fuel Restriction Condition * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1150 Lack Of HO2S21 Switch -Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1151 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1152 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1155 Alternative Fuel Controller * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1156 Fuel Select Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1157 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1158 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1167 Invalid Test,throttle not depressed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1170 ESO — Engine Shut Off Solenoid Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1171 Rotor Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1172 Rotor Control Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1173 Rotor Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1174 Cam Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1175 Cam Control Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1176 Cam Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1177 Synchronization Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1178 ( open ) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1180 Fuel Delivery System Malfunction — Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1181 Fuel Delivery System Malfunction — High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1185 FTS High -Fuel Pump Temperature Sensor High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1186 FTS Low -Fuel Pump Temperature Sensor Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1187 Variant Selection * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1188 Calibration Memory Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1189 Pump Speed Signal Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1190 Calibration Resistor Out Of Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1191 Key Line Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1192 Voltage External * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1193 EGR Drive Overcurrent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1194 ECU A/D Converter * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1195 SCP HBCC Failed To Initialize * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1196 Key Off Voltage High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1197 Key Off Voltage Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1198 Pump Rotor Control Underfueling * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1199 Fuel Level Input Circuit Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1200 Injector Control Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1201 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1202 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #2 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1203 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #3 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1204 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #4 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1205 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #5 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1206 Injector Circuit Open / Shorted — Cylinder #6 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1209 Injector Control Pressure System Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1213 Start Injector Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1218 CID High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1219 CID Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1220 Series Throttle Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1221 Traction Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1225 Needle Lift Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1229 Intercooler Pump Driver Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1235 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1236 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1240 Sensor Power Supply Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1241 Sensor Power Supply Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1242 Sensor Power Supply High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1244 Alternator Load Input Failed High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1245 Alternator Load Input Failed Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1246 Alternator Load Input Failed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1247 Turbo Boost Pressure Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1249 Wastegate Control Valve Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1259 Immobilizer to PCM Signal Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1269 Immobilizer Code Not Programmed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1282 Excessive Injection Control Pressure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1283 IPR Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1284 Aborted KOER -ICP Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1285 Cylinder head over temp sensed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT — Bank 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT — Bank 2 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1293 Injector High Side Open — Bank 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1294 Injector High Side Open — Bank 2/Target idle not reached * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1295 Multi-faults -Bank 1 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1296 Multi-faults -Bank 2 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1297 Injector High Sides Shorted Together * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1298 IDM Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1300 Boost Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1301 Boost Calibration High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1302 Boost Calibration Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1303 EGR Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1304 EGR Calibration High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1305 EGR Calibration Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1306 Kickdown Relay Pull — In Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1308 A/C Clutch Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault — Bank 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault — Bank 2 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1315 Persistent Misfire * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position -Camshaft Position Correlation * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1366 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1367 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1368 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1371 Ignition Coil — Cylinder 1 — Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1372 Ignition Coil — Cylinder 2 — Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1373 Ignition Coil — Cylinder 3 — Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil — Cylinder 4 -Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1375 Ignition Coil — Cylinder 5 — Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1376 Ignition Coil — Cylinder 6 — Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1380 Misfire Detected — Rough Road Data Not Available * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected -No Communication with BCM * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1384 VVT Solenoid A Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1397 System Voltage Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1400 DPFE Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1401 DPFE Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1402 EGR Metering Orifice Restricted * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1404 IAT -B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1407 EGR No Flow Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1409 EVR Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1414 SAI System Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1421 Catalyst Damage * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1422 EGI Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1423 EGI Functionality Test Failed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1424 EGI Glow Plug Primary Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1426 EGI Mini -MAF Failed Out Of Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1427 EGI Mini -MAF Failed Short Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1428 EGI Mini -MAF Failed Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1429 Electric Air Pump Primary Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1430 Electric Air Pump Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1440 Purge Valve Stuck Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1448 ELC System 2 Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1452 Unable To Bleed -Up Vacuum in Tank * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1464 A/C Demand Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1465 A/C Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1469 Low A/C Cycling Period * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1470 A/C Cycling Period Too Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1478 Cooling Fan Driver Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1481 Fan Secondary Low With High Fan On * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1482 SCP * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1484 Open Power To Ground VCRM * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1485 EGRV Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1486 EGRA Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1503 Auxillary Speed Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1506 Idle Air Control Overspeed Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1507 Idle Air Control Underspeed Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1508 Idle Control System Circuit Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1509 Idle Control System Circuit Shorted * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1510 Idle Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1514 High Load Neutral/Drive Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1515 Electric Current Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1516 IMRC Input Error (Bank 1) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1517 IMRC Input Error (Bank 2) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1524 Variable Intake Solenoid System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1525 Air Bypass Valve System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1526 Air Bypass System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1531 Invalid Test -Accelerator Pedal Movement * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1533 AAI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1534 Inertia Switch Activated * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1550 PSPS Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1567 Speed Control Output Circuit Continuity * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1568 Speed Control Unable to Hold Speed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1571 Brake Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1573 Throttle Position Not Available * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1575 Pedal Position Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1576 Pedal Position Not Available * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1578 ETC Power Less Than Demand * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1579 ETC In Power Limiting Mode * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1585 Throttle Control Unit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1601 ECM/TCM Serial Communication Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1602 Immobilizer/ECM Communication Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1603 EEPROM Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1604 Code Word Unregestered * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1605 Keep Alive Memory Test Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1607 MIL O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1608 Internal ECM Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1610 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1611 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1612 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1613 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1614 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1615 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1616 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1617 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1618 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1619 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1620 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1622 Immobilizer ID Does Not Match * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1624 Anti Theft System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1627 Module Supply Voltage Out Of Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1630 Internal Vref Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1633 KAM Voltage Too Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1634 Data Output Link Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1636 Inductive Signature Chip Communication Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1650 PSP Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1651 PSP Switch Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1655 Starter Disable Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1660 Output Circuit Check Signal High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1661 Output Circuit Check Signal Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1662 IDM_EN Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1667 CI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1668 PCM — IDM Communications Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1680 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1681 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1682 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1701 Reverse Engagement Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1705 Not in P or N During KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1706 High Vehicle Speed Observed in Park * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1714 SSA Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1715 SSB Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1716 SSC Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1717 SSD Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1718 TFT Sensor In Range Failure High * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1721 Gear 1 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1722 Gear 2 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1723 Gear 3 incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1724 Gear 4 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1728 Transmission Slip Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1729 4×4 Low Switch Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5 * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1731 1-2 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1732 2-3 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1733 3-4 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1734 Gear Control Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1737 Lockup Solenoid System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1738 Shift Time Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1739 Slip Solenoid System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1741 Torque Converter Clutch Control Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1744 Torque Converter Clutch System Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1745 Line Pressure Solenoid System * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1746 Pressure Control Solenoid -A-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1747 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1748 EPC Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1751 Shift Solenoid A Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1756 Shift Solenoid B Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1760 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1761 Shift Solenoid C Performance * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1762 Overdrive Band Failed Off * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1775 Transmission System MIL Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1776 Ignition Retard Request Duration Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1779 TCIL Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1783 Transmission Overtemperature Condition * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1784 Transmission Mechanical Failure — First And Reverse * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1785 Transmission Mechanical Failure — First And Second * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1786 3-2 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1787 2-1 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1788 Pressure Control Solenoid -B-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1789 Pressure Control Solenoid -B-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1795 Idle Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1799 Hold Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1866 Transmission Transfer Case System Concern -Servicing Required * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1874Transmission AutomaticHallEffectSensorPower CircuitFailure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1880Transmission TransferCaseDisengagedSolenoidShortto Battery * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1886 4X4 Initialization Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1902 Pressure Control Solenoid -B-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1903 Pressure Control Solenoid -C-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1904 Pressure Control Solenoid -C-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1905 Pressure Control Solenoid -C-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1910 VFS A Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1911 VFS B Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1912 VFS C Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA PEUGEOT CITROEN — P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA

Още?

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть